Fotowoltaika, klimatyzacje, pompy ciepła, instalacje elektryczne, alarmowe, monitoringu, TV/SAT, automatyka

Author Archives: aston_ac

  • -

Zasady produkcji i sprzedaży energii z instalacji pv zgodnie z poprawką prosumencką

Na co zwrócić uwagę przy doborze falownika dla instalacji fotowoltaicznej?

Sejm przyjął ostatecznie ustawę o OZE z tzw. poprawką prosumencką dającą podmiotom, które zainstalują system fotowoltaiczny o mocy do 10 kW, gwarancję stałej, preferencyjnej ceny za sprzedaż energii do sieci oraz gwarancję jej odbioru przez zakład energetyczny zgodnie z tzw. systemem taryf gwarantowanych (ang. feed-in tariffs – FiT).

Przyjęcie poprawki prosumenckiej (nazywanej też poprawką Bramory od nazwiska posła PSL Artura Bramory) oznacza, że gospodarstwa domowe i inne podmioty chcące produkować energię z systemów fotowoltaicznych uzyskają prawo do jej odsprzedaży zakładowi energetycznemu po stałej, niezmiennej przez 15 lat cenie (ale nie dłużej niż do końca 2035 r.).

Gwarancja ceny w okresie 15-letnim, zdaniem autorów poprawki prosumenckiej ułatwi przygotowanie założeń finansowych pod inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną, dając inwestorom pewność określonego przychodu. Gwarancja ceny energii i określonych przychodów ma też zachęcić banki do finansowania inwestycji prosumenckich i oferowania lepszych warunków kredytowych.

Nawet jeśli w późniejszym okresie resort gospodarki obniży w stosownym rozporządzeniu wielkość taryfy gwarantowanej, zmiany będą dotyczyć tylko instalacji uruchomionych po zmianie ceny, a właściciele mikroinstalacji uruchomionych wcześniej zachowają prawo do ceny przyznanej im na początku, przez cały okres 15 lat.

Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą o OZE minister gospodarki będzie mógł obniżyć taryfy gwarantowane dla nowych instalacji „biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii”.

Systemem taryf gwarantowanych zostaną objęte inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 10 kW. W grupie instalacji do 3 kW inwestorzy, którzy uruchomią produkcję energii w początkowym okresie, otrzymają gwarancję sprzedaży energii do sieci po cenie 0,75 zł/kWh, a w grupie instalacji od 3 kW do 10 kW stawka (taryfa gwarantowana) wyniesie 0,65 zł/kWh (w ustawie przewidziano też taryfy gwarantowane dla pozostałych typów mikroinstalacji – mikrobiogazowni, mikroelektrowni wiatrowych czy wodnych).

Dla większych mikroinstalacji OZE o mocy od 10 do 40 kW będzie obowiązywać system częściowego net-meteringu, zgodnie z którym inwestor otrzyma prawdo do sprzedaży nieskonsumowanych nadwyżek energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego (w 2014 r. brano pod uwagę uśrednioną cenę energii z roku 2013, która wynosiła około 18 gr./kWh). Ustawa o OZE zakłada, że Urząd Regulacji Energetyki będzie publikować średnią cenę energii z rynku hurtowego co kwartał, a nie co roku jak obecnie.

W systemie net-meteringu oddawane do sieci nadwyżki energii będą równoważone na rachunku z energią kupowaną z sieci, a rozliczenia będą dokonywane w okresach półrocznych.

Wpisany do ustawy o OZE system taryf gwarantowanych przewiduje, że będzie można je stosować tylko dla instalacji do łącznej mocy 800 MW, przy czym w grupie do 3 kW będzie to maksymalnie 300 MW, a w przedziale 3 kW -10 kW taryfy wygasną, gdy łączny potencjał instalacji z tej grupy działających w ramach systemu FiT przekroczy 500 MW. Wówczas – o ile w międzyczasie nie zmieni się prawo – kolejne instalacje będą mogły skorzystać już tylko z częściowego net-meteringu.

Dlaczego taki limit? Autorzy poprawki Bramory założyli, że taryfy gwarantowane mają rozkręcić polski rynek mikrointsalacji OZE przyczyniając się do spadku cen oferowanych na nim urządzeń i usług. Jeśli instalacje będą nadal tanieć w szybkim tempie, w pewnym momencie system preferencyjnych dopłat może nie być już potrzeby, aby rynek prosumencki rozwijał się nadal.

Co ważne, system taryf gwarantowanych zacznie obowiązywać dopiero od początku 2016 r. i skorzystać z niego będą mogli inwestorzy uruchamiający produkcję energii dopiero po tym terminie. Domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne uruchomione do tego czasu będą mogły korzystać jedynie z systemu wpisanego do aktualnej wersji Prawa energetycznego w ramach nowelizacji z 2013 r. (tzw. mały trójpak), zgodnie z którą za sprzedaż nieskonsumowanych nadwyżek energii z prosumenckich mikroinstalacji OZE obecnie przysługuje jedynie stawka odpowiadająca 80-procentom średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku poprzedniego (w praktyce około 15 gr/kWh), a od początku 2016 r. stawka za sprzedaż nadwyżek wyniesie 100% średniej ceny energii na rynku hurtowym z wcześniejszego kwartału.

Wpisany do ustawy o OZE system taryf gwarantowanych nie wprowadza rozróżnienia podmiotowego, co oznacza, że będą mogły skorzystać z niego nie tylko gospodarstwa domowe.

Poprawka prosumencka nie zobowiązuje właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej do konsumowania w pierwszej kolejności wyprodukowanej przez niego energii i odsprzedawania jedynie nieskonsumowanych nadwyżek. Teoretycznie inwestor może więc sprzedać całość wyprodukowanej energii. Jeśli jednak zdecyduje się także na częściową konsumpcję własną, wówczas jego korzyścią w tym wypadku będzie oszczędność na energii niezakupionej z sieci, a za sprzedane do sieci, nieskonsumowane nadwyżki otrzyma taryfę gwarantowaną.

Działający na danym terenie zakład energetyczny będzie musiał odkupić każdą ilość zaoferowanej mu energii z mikroinstalacji objętej systemem FiT, a koszty wynikające z taryf gwarantowanych – wyższych niż rynkowe ceny energii – zakłady energetyczne będą uwzględniać w tzw. opłacie OZE doliczanej do rachunków za energię odbiorców końcowych.

Źródło: gramwzielone.pl


  • 2

Przegląd i serwis klimatyzacji

Tags :

Category : Bez kategorii

Przegląd klimatyzacji

Dla  zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych pragniemy zaproponować Państwu usługi w zakresie konserwacji, dezynfekcji oraz stałego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Zakres prac konserwacyjnych

– pomiar i regulacja ciśnienia freonu
– gruntowe czyszczenie parownika
– gruntowe czyszczenie skraplacza
– czyszczenie filtrów
– pomiar sprawności elektrycznej
– pomiar wydajności chłodniczej
– smarowanie podzespołów głównych
– sprawdzanie szczelności układu – strona ssąca
– sprawdzanie szczelności układu – strona tłoczna
– sprawdzanie szczelności trasy ewakuacji kondensatu
– test pracy urządzenia – pomiary temperatury
– uzupełnienie czynnika chłodniczego
– drobne naprawy

W zależności od częstotliwości użytkowania zaleca się przeglądy 2-4 razy w roku. Pozwoli to na utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, zmniejszając ryzyko wystąpienia awarii oraz zmniejszają koszta działania klimatyzacji.

Dezynfekcja klimatyzacji

Klimatyzacja wpływa korzystnie na samopoczucie, oczyszcza powietrze, pozwala na wydajną pracę, dając ulgę podczas gorących dni, zapewniając dobry klimat w waszym domu i pracy. Sytuacja zmienia się gdy klimatyzacja nie jest prawidłowo serwisowana, zaniedbana i brudna.. Nieczyszczone urządzenia i filtry klimatyzacyjne to idealne miejsce do rozwoju bakterii, zarodników grzybów i pleśni. Wtedy może stać się źródłem  zakażeń, powodować uczulenia oraz zapalenia górnych dróg oddechowych. W szczególności dotyczy to bakterii legioelli pneumophila, powodującej chorobę zwaną legionellozą(chorobą legionistów).  Legionelloza występuje u ludzi głównie zapalenia płuc, któremu towarzyszy często biegunka, odurzenie, krwiomocz. Do zakażenia dochodzi aerozolem (z urządzeń wodnych, sanitarnych, z klimatyzacji), wnikającym droga powietrzną do pęcherzyków płuc. Nie stwierdzono zakażeń od ludzi. Śmiertelność tej choroby wynosi 10-15%. W ciężkich przypadkach zatruć może dojść do zatrucia śmiertelnego (10-25%) z powodu:
– niewydolności oddechowej
– zachłystowego zapalenia płuc

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie rocznie choruje na ostrzejszą formę legionelozy (wywoływaną bakterią Legionella pneumophila) od 20 do 100 tysięcy osób. Zgodnie z badaniami epidemiologów około 5 do 20 % procent zarażonych umiera. Ostatnia groźna epidemia tej choroby, wywołana bakteriami Legionella obecnymi w instalacji klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej, wystąpiła w 2002 r. w Anglii, gdzie zachorowało 114 osób, w Polsce przypadki zarażenia bakterią legionelli miały miejsce na Śląsku. Aby zaradzić  temu zagrożeniu proponujemy dezynfekcje klimatyzacji specjalnymi  środkami bakterio- i grzybobójczymi,  zapobiega to  chorobom i dolegliwościom wywołanym przez drobnoustroje rozwijającymi  się w systemach klimatyzacji. Zaleca się dezynfekcję co najmniej 2 razy w roku, w przypadku gdy z klimatyzacji wydziela się nieprzyjemny zapach, lub w pomieszczeniach użyteczności publicznej nawet częściej.


  • 0

O nas

Category : Bez kategorii

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie klimatyzacji i wentylacji. W branży działamy już od 2001r. Dzięki naszemu profesjonalizmowi, fachowości i solidności zyskaliśmy zaufanie szerokiego grona klientów.Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów którzy zapewnią rzetelne doradztwo a także umiejętnie przeprowadzą każdy montaż i serwis klimatyzacji i wentylacji. Ich doświadczenie i wiedza poparte są stosownymi certyfikatami, ponieważ naszym celem jest stałe podnoszenie kwalifikacji.

 

Oferujemy profesjonalną obsługę z zakresu:

projektowanie klimatyzacji projektowanie klimatyzacji

projektowanie wentylacji projektowanie wentylacji

dobór klimatyzacji dobór odpowiedniej klimatyzacji/wentylacji

sprzedaż wentylacji pomp ciepła systemów solarnych sprzedaż wentylacji, pomp ciepła, systemów solarnych

montaż system solarnych wentylacji pomp ciepła montaż systemów solarnych, wentylacji oraz pomp ciepła

montaż system solarnych wentylacji pomp ciepła wykonujemy również systemy oddymiające i systemy napowietrzania